Szkolenia Word

 

WORD PODSTAWOWY
1. Interfejs i opcje programu
2. Wprowadzanie tekstu i symboli
3. Wstawianie i praca z grafiką
4. Formatowanie tekstu
5. Ukryte symbole formatowania – ¶
6. Listy numerowane i tabele
7. Nagłówek i stopka, numerowanie stron
8. Korzystanie ze stylów
9. Drukowanie dokumentów
10. Sprawdzanie poprawności

WORD ŚREDNIO ZAAWANSOWANY
1. Skrót materiału z zakresu podstawowego
2. Różne widoki dokumentu
3. Wprowadzanie tekstu i symboli, ukryte symbole ¶
4. Praca z grafiką i obiektami
5. Diagramy SmartArt
6. Nagłówek i stopka, numerowanie stron
7. Tabele i listy, modyfikacje
8. Style, tworzenie własnych stylów
9. Szablony, tworzenie własnych szablonów
10. Drukowanie dokumentów, opcje drukowania
11. Narzędzia recenzji i komentarze
12. Sprawdzanie poprawności, analiza dokumentu, tezaurus

WORD ZAAWANSOWANY
1. Skrót materiału z zakresu średnio zaawansowanego
2. Zaawansowana edycja grafiki i obiektów
3. Zaawansowane diagramy, równania matematyczne
4. Listy, zaawansowana praca z tabelami
5. Nagłówek, stopka, numeracja, zaawansowane opcje
6. Tworzenie spisu treści
7. Korespondencja seryjna
8. Praca grupowa, śledzenie zmian i ochrona dokumentów
9. Praca z danymi zewnętrznymi

Advertisements