Szkolenia z Worda

POZIOM PODSTAWOWY

Szkolenie dedykowane jest osobom, które nie znają programu Word, ani żadnego innego edytora tekstu. Aby wziąć udział w kursie wskazana jest podstawowa znajomość obsługi komputera. Szkolenie porusza zagadnienia przedstawione poniżej:

 • Interfejs i opcje programu
 • Wprowadzanie tekstu i symboli
 • Wstawianie i praca z grafiką
 • Formatowanie tekstu
 • Ukryte symbole formatowania – ¶
 • Listy numerowane i tabele
 • Nagłówek i stopka, numerowanie stron
 • Korzystanie ze stylów
 • Drukowanie dokumentów
 • Sprawdzanie poprawności

Ceny za kurs Worda na poziomie podstawowym:

 • Tradycyjne szkolenie (8 godzin – 2 dni po 4 godziny): 1199 zł brutto za całe szkolenie
 • Cotygodniowe warsztaty (12 godzin – 8 tygodni po 1,5 h): 159 zł brutto za 60 minut

POZIOM ŚREDNIO ZAAWANSOWANY

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które mają podstawowe umiejętności obsługi programu Word, jednak nie posługują się nim swobodnie w swojej codziennej pracy i w bardziej złożonych sytuacjach. Ramowy plan kursu przedstawiono poniżej:

 • Skrót materiału z zakresu podstawowego
 • Różne widoki dokumentu
 • Wprowadzanie tekstu i symboli, ukryte symbole, ¶
 • Praca z grafiką i obiektami
 • Diagramy SmartArt
 • Nagłówek i stopka, numerowanie stron
 • Tabele i listy, modyfikacje
 • Style, tworzenie własnych stylów
 • Szablony, tworzenie własnych szablonów
 • Drukowanie dokumentów, opcje drukowania
 • Narzędzia recenzji i komentarze
 • Sprawdzanie poprawności, analiza dokumentu, tezaurus

Ceny za kurs Worda na poziomie średnio zaawansowanym:

 • Tradycyjne szkolenie (8 godzin – 2 dni po 4 godziny): 1399 zł brutto za całe szkolenie
 • Cotygodniowe warsztaty (12 godzin – 8 tygodni po 1,5 h): 179 zł brutto za 60 minut

POZIOM ZAAWANSOWANY

Kurs dedykowany osobom, które znają w dobrym stopniu program Word i chcą rozszerzyć swoją wiedzę, tak by używać go również w profesjonalnych zastosowaniach i w połączeniu z innymi aplikacjami. Poruszane na szkoleniu zagadnienia prezentuje poniższa lista:

 • Skrót materiału z zakresu średnio zaawansowanego
 • Zaawansowana edycja grafiki i obiektów
 • Zaawansowane diagramy, równania matematyczne
 • Listy, zaawansowana praca z tabelami
 • Nagłówek, stopka, numeracja, zaawansowane opcje
 • Tworzenie spisu treści
 • Korespondencja seryjna
 • Praca grupowa, śledzenie zmian i ochrona dokumentów
 • Praca z danymi zewnętrznymi

Ceny za kurs Worda na poziomie zaawansowanym:

 • Tradycyjne szkolenie (8 godzin – 2 dni po 4 godziny): 1599 zł brutto za całe szkolenie
 • Cotygodniowe warsztaty (12 godzin – 8 tygodni po 1,5 h): 199 zł brutto za 60 minut

kursy maturalne matematyka pruszcz gdański

szkolenia excel gdańsk trójmaisto

Advertisements